ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ TOY PROJECT ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSOS

Στο ΙΕΠ παρουσίασαν τα projects τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα σχολεία που επιλέχθηκαν για την Β φάση του Ευρωπαϊκού έργου OSOS (Open Schools for Open Societies).

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Το γυμνάσιο Προκοπίου είναι ένα από τα 100 συνολικά ελληνικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)  που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο OSOS και θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου».

Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στην             μαθησιακή διαδικασία.

Αφήστε μια απάντηση