ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OSOS (oren schools for open societies)

Μετά την ενδελεχή μελέτη όλων των αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης, το γυμνάσιο Προκοπίου επιλέχθηκε (μαζί με άλλα 119 σχολεία σε όλη την Ελλάδα)  να συμμετάσχει στην Β΄ φάση εφαρμογής του έργου OSOS . Τα σχολεία που επιλέχθηκαν είναι τα αναφερόμενα στον  πίνακα

Αφήστε μια απάντηση