ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ενημερώνουμε τους κκ γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών ότι στα πλαίσια  δημοσίευσης  της με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» ,   μπορούν εως την Πέμπτη 1-11-2018 να συμπληρώσουν  τη σχετική αίτηση-δήλωση .

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Επισυνάπτουμε τη σχετική δηλωση ενισχυτικης 2018-19