ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ημερήσια εκδρομή  του σχολείου μας στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας στις 15/04/2016 επιλέχθηκε η οικονομική προσφορά του  ΚΤΕΛ ν. Κιλκίς.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες, Εκδρομές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.