Διδακτική επίσκεψη σε μουσεία και σε ιστορικό χώρο στη Θεσσαλονίκη.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2015 και σ’ αυτήν συμμετείχε σχεδόν το σύνολο της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας.

Κρίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τους στόχους, οι οποίοι είχαν τεθεί. Τα  μουσεία και η αναπαράσταση γεγονότων των διδακτέων ιστορικών περιόδων, την οποία  αυτά παρέχουν, κάλυψαν την αισθητική και τη βιωματική προσέγγιση της τέχνης. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές,-τριες ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της επίσκεψης. Παράλληλα, έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ακόμα και εκείνοι που συμμετέχουν με λιγότερη προθυμία στο συμβατικό σχολικό μάθημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά δεν εκδήλωσαν τη βιασύνη που συνηθίζεται σε περιπτώσεις επισκέψεων σε μουσεία, μέχρι την ολοκλήρωση της περιήγησης στο χώρο.

Ως προς το πρόγραμμα της εκδρομής, αυτό τηρήθηκε όπως προβλεπόταν, με συγκεκριμένη ώρα έναρξης και επιστροφής. Οι μαθητές,-τριες δε δημιούργησαν κανένα απολύτως πρόβλημα στην επικοινωνία με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συνεργάστηκαν επαρκώς για τη συνεπή τήρηση του προγράμματος. Συμπερασματικά, σ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης, το κλίμα ήταν ευχάριστο και παιδαγωγικά κατάλληλο.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις, Εκδρομές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.