Προκήρυξη εκδρομής στην Πάτρα (21 Δεκεμβρίου 2023)Λήψη αρχείου