Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου μας, οι εκπαιδευτικοί Σπυροπούλου Ανδριάνα και Ντούπη Βασιλική σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με τη συνεργασία όλων των μαθητών και μαθητριών δράσεις που είχαν ως στόχο:

  • να διαμορφωθεί ένα συναινετικό πλαίσιο ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριων

  • να ενισχυθεί η επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μαθητών/τριών μέσω συζήτησης και δράσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας

  • να οδηγηθούν οι μαθητές/τριες στην ανακάλυψη της αξίας της συνεργατικής μάθησης

  • να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα

  • να καλλιεργήσουν δεξιότητες για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων

Συνεργαστήκαμε δημιουργικά με τις ομάδες μας εφαρμόζοντας τις αρχές της συνεργατικής μάθησης.

Συζητήσαμε εκτενώς για την ενδοσχολική βία, μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα και τη διαμεσολάβηση και δημιουργήσαμε τις αφίσες μας.Λήψη αρχείου