Μη πραγματοποίηση τηλεκπαίδευσης Τρίτη 25-01-2022

Με νεώτερη ανακοίνωση, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση σε αυτά.