Δυστυχώς, ο ρατσισμός στις διάφορες μορφές του (κοινωνικός, φυλετικός) αποτελεί ένα φαινόμενο που απαντάται ολοένα και πιο συχνά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Το δημόσιο σχολείο, προσπαθώντας να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, επιδιώκει να καλλιεργήσει στους μαθητές τον σεβασμό προς τον Άλλο και προς το διαφορετικό. Έτσι, στο Γυμνάσιο Περδίκκα, στα πλαίσια των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κεφάλαιο 2) και της Νεοελληνικής Γλώσσας (Ενότητα 3), οι μαθητές της Γ΄ τάξης διδάχθηκαν σχετικά κείμενα για τον ρατσισμό και μετά από συζήτηση μέσα στην τάξη για τα αίτια και τις προεκτάσεις αυτού του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, προσπάθησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από τις δικές τους αφίσες.

03.02.06

05.04.01

Ο υπεύθυνος καθηγητής

Δελιόπουλος Γιώργος

Φιλόλογος

    b      ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ του Γιώργου Αρβανιτάκη