Ενδοσχολικές επιμορφώσεις

1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση: «Διαχείριση φυσικών καταστροφών από τη Θεωρία στην Πράξη»

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 μετά το πέρας της δράσης ενημέρωσης των μαθητών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών οργανώθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση προς το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της Περαχώρας: Νηπιαγωγείο -Δημοτικό – Γυμνάσιο στο χώρο του Γυμνασίου με θέμα «Διαχείριση φυσικών καταστροφών: από τη θεωρία στην πράξη» διάρκειας δύο ωρών. 13.15μμ-15.15 μμ.

Δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.