Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια: 

Παναγιώτα Στάμου  – ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Θεολόγοι: (ΠΕ01):           Δημήτριος Παπανικολάου

Φιλόλογοι (ΠΕ02):          Θεοδώρα Παπαναστασάτου, Ελένη Τσιάλτα

Μαθηματικοί:(ΠΕ03):   Παναγιώτα Κούρου (αναπληρώτρια)

Γεωλόγος(ΠΕ04):           Μαρία Μπέλεση

Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06): Στάμου Παναγιώτα

Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07):    Σαλή Ειρήνη

Εικαστικών (ΠΕ08):       Χασάπη Ευθυμία

Φυσικής  Αγωγής (ΠΕ011):    Μπινιάρης Σταύρος (αναπληρωτής)

 

Ειδικής Αγωγής:    Μπεκιάρη Χρυσούλα(ΠΕ04.01), Ιωαννίδου Παρθένα (ΠΕ02.05)