Ωράριο λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

1η ώρα 8:15 – 9:00
2η ώρα 9:05 – 9:50
3η ώρα  10:00 – 10:45
4η ώρα 10:55 – 11:40
5η ώρα 11:50 – 12:30
6η ώρα 12:35 – 13:15
7η ώρα 13:15 – 13:50