Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας

  Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου.Στην ακολουθία αυτή τα προβαλλόμενα γεγονότα είναι η ταφή, η εις άδου Κάθοδος του Χριστού και η ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Αυτή η θεολογική πεποίθηση εκφράζεται στην … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας

 Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής.Στην ακολουθία αυτή τα προβαλλόμενα εξουθενωτικά του κύρους και της δυνάμεως γεγονότα είναι πολλά. Εντάσσονται σε τρεις πτυχές, την πτυχή του βασανισμού και εξευτελισμού της προσωπικότητος (εμπτυσμός, ραπίσματα, … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης. Στην ακολουθία αυτή προβάλλονται τέσσερα γεγονότα, υπαγόμενα στην ιστορική πορεία του Λυτρωτή. Ο Νιπτήρας, ο Μυστικός Δείπνος, η υπερφυής προσευχή και η προδοσία. Το πρώτο υπογραμμίζει την … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Μεγάλη Τρίτη εσπέρας

 Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης. Στην ακολουθία αυτή προβάλλεται η μετάνοια της πόρνης και προληπτικώς η προδοσία του μαθητού, αφού αμφότερα έχουν σχέση με το χρήμα. Στην πορνεία διασπάται και εμπορευματοποιείται η … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ | Σχολιάστε

Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Τρίτης. Στην ακολουθία αυτή προβάλλονται τρία διδακτικά θέματα. Το πρώτο είναι η πασίγνωστη παραβολή των Δέκα Παρθένων, που διαφορίζονται ποιοτικά με κριτήριο την προετοιμασία και την εγρήγορση. Το δεύτερο … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ | Σχολιάστε

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΠΑΘΟΣ:ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

«Χριστέ μου τι θα ‘τανε η πορεία σου δίχως τη σμύρνα και το νάρδο στα σκονισμένα πόδια σου;» γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στην Εαρινή Συμφωνία. Η πορεία προς το εκούσιο πάθος, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, περιγράφεται  στις … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Χριστός Γεννάται δοξάσατε

Δημοσιεύθηκε στη ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Και σε μεσίτριαν έχω

. Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή; που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι; που πορευθώ…;   ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν; ποίαν θερμήν αντίληψιν; ποίον εν ταις θλίψεσι βοηθόν; Εις σε μόνην ελπίζω, εις σε μόνην καυχώμαι, και επί σε θαρρών κατέφυγον.   … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Οι τρείς Ιεράρχες (Τάσος Μακρογιαννόπουλος- ΠΕ01-)

Ημέρα μνήμης σήμερα, των τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Ναζιανζηνού ή Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τριών Πατέρων της Εκκλησίας μας, των οποίων το πολύπλευρο έργο αποτελεί διαχρονικό, λαμπρό φάρο για όλους αυτούς που αγωνίζονται να ζήσουν … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ | Σχολιάστε

Προσευχή μετά την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΑΣΧΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ | Σχολιάστε