Προετοιμασία εγγραφών στο Λύκειο

Για την εγγραφή των μαθητών στο Λύκειο επιβάλλεται να γίνει επικαιροποίηση  και έλεγχος των στοιχείων των μαθητών (ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων , στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Επιστολή του υπουργείου προς τους γονείς / κηδεμόνες   εδώ

ΥΔ_e-εγγραφές_Α                 ΥΔ_e-εγγραφές_Β

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Δίνεται και ο ο σύνδεσμος

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση