Αξιολόγηση προσφορών της προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 32/ 09-02-2024

Σήμερα, Πέμπτη 15/02/2024 και ώρα 12:10 στο γραφείο διεύθυνσης του Γυμνασίου Πάργας, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης κλειστών προσφορών, που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄αριθμ 7 Πράξη Διευθυντή, για την μετακίνηση   της Β τάξης στη Θεσσαλονίκη,  την Τετάρτη 28/02/2024

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τις προσφορές των: Κοσμάς Τουρς,  Connection Travel   και Καναρις Τράβελ, επέλεξε  την προσφορά του Κοσμάς Τουρς και το Ξενοδοχείο Superior One Boutique  με 120 € /μαθητή.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση