Αξιολόγηση Προσφορών Πρόσκλησης με αρ.Πρωτ. : 249/09-11-2023

Σήμερα, Τρίτη 14/10/2023 και ώρα 12:10 στο γραφείο διεύθυνσης του Γυμνασίου Πάργας,  συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης κλειστών προσφορών, που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄αριθμ 6 Πράξη Διευθυντή, για την μετακίνηση   της Γ τάξης στην Αθήνα την Πέμπτη 14/12/2023.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τις προσφορές των: Μαλίζογλου Τουρς, Ρίζος Μεταφορές, Ηρόδοτος Τράβελ, Ζορπίδης Τράβελ και Κοσμάς Τουρς , επέλεξε την προσφορά  του Κοσμάς Τουρς και το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με 113,5€ /μαθητή,  για την ασφαλή τοποθεσία του.

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση