Κωνσταντίνου και Ελένης των ισαποστόλων

Α. Το απολυτίκιο

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καί ὡς ὁ Παῦλος τήν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο· ἣν περίσωζε διά παντός ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Β.Για την Κωνσταντίνα:Ναντίν – Σταμάτης Κόκοτας

Γ. Για την Ελένη:Καζαντζίδης – Νίτσα Ελενίτσα

Δ.Για τον Κωνσταντίνο:Ο ΚΩΣΤΑΣ. Κ. ΣΤΑΝΙΣΗ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α      Π Ο Λ Λ Α !!!!!

Δημοσιεύθηκε στην ΓΙΟΡΤΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση