ΑΚΡΑ-ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής.Στην ακολουθία αυτή τα προβαλλόμενα εξουθενωτικά του κύρους και της δυνάμεως γεγονότα είναι πολλά. Εντάσσονται σε τρεις πτυχές, την πτυχή του βασανισμού και εξευτελισμού της προσωπικότητος (εμπτυσμός, ραπίσματα, κολαφίσματα , ύβρεις, γέλωτες, πορφυρή χλαίνη, κάλαμος, σπόγγος, όξος, ήλοι, λόγχη, σταυρός), την πτυχή του θανάτου και την πτυχή της μετανοίας του πρώτου μετά τον θάνατο και πριν από την ανάσταση πιστού του Χριστού, του συσταυρωμένου ληστή.

Πηγή:  Ηλία Β. Οικονόμου, Ημεροδρόμιο Μεγάλης Εβδομάδος,  
Εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα, 1996.

Επιλέγουμε από την ακολουθία αυτή να ακούσετε ένα τρόπάριο το ιδιόμελο ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ  σε ήχο πλ. β΄.

Το ιδιόμελον

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τόν οὐρανόν ἐν νεφέλαις. ‘Ράπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τόν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχη ἐκεντήθη ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τά πάθη, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἒνδοξόν σου ἀνάστασιν».

Απόδοση στα νέα ελληνικά: Βασίλης Πανδής

Σήμερ’ απάνω στο ξύλο κρεμάται Αυτός που κρέμασε τη γη στο νερό
Φορά στεφάνι από αγκάθια καμωμένο ο βασιλιάς των αγγέλων
Στολίζεται με ψεύτικη πορφύρα Αυτός που στόλισε με σύννεφα τον ουρανό
Εδέχτηκε ράπισμα ο που ‘λευτέρωσε στον Ιορδάνη τον Αδάμ
Καρφώθηκε με καρφιά ο Νυμφίος της Εκκλησίας
Καρφώθηκε με λόγχη ο Υιός της Παρθένου
Προσκυνάμε τα πάθη σου, Χριστέ
Φανέρωσέ μας και την ένδοξή Σου την ανάσταση