ceb5cf81cf87cebfcebcceb5cebdcebfcf82-cebf-cebacf85cf81ceb9cebfcf82-cf80cf81cebfcf82-cf84cebf-ceb5cebacebfcf85cf83ceb9cebfcebd-cf80ceb1

«Χριστέ μου τι θα ‘τανε η πορεία σου δίχως τη σμύρνα και το νάρδο στα σκονισμένα πόδια σου;» γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στην Εαρινή Συμφωνία. Η πορεία προς το εκούσιο πάθος, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, περιγράφεται  στις ακολουθίες που ψάλλονται στους ιερούς ναούς τη Μεγάλη Εβδομάδα, που ξεκινά από σήμερα.Όπως η παράδοση προστάζει.Όπως οι θείοι πατέρες διέταξαν.Όπως τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απαιτούν.Ας συμπορευθούμε. Κεκαθαρμέναις διανοίαις, όπως ζητά και ο ψαλμωδός.

Το απόγευμα, λοιπόν, της Κυριακής των Βαΐων διαβάζεται ο όρθρος της Μ. Δευτέρας.Στους Αίνους ψάλλεται, σε πρώτο ήχο, ένας ύμνος εισαγωγής προς το Θείο Πάθος, ο οποίος περιγράφει την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο ΥΜΝΟΣ

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ· ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών, και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των ουρανών. (Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, στιχηρό των Αίνων, ήχος α΄)

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

(Ενώ ο Κύριος εβάδιζε προς το Πάθος, το οποίον θα υφίστατο με την θέλησίν Του, έλεγε καθ’ οδόν εις τους αποστόλους: Ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή (εις εκείνους που θα τον θανατώσουν), όπως έχει γραφεί περί αυτού (εις τας προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης). Εμπρός λοιπόν και ημείς, αφού καθαρίσωμεν τας διανοίας μας (από πάσαν κακήν σκέψιν), ας βαδίσωμεν μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθώμεν μαζί Του και χάριν Αυτού ας νεκρώσωμεν τον εαυτόν μας ως προς τας ηδονάς του βίου, δια να ζήσωμεν αιωνίως μαζί με Αυτόν και να Τον ακούσωμεν να λέγει (μετά την Ανάστασίν Του): Δεν αναβαίνω πλέον εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια να υποστώ θυσίαν, αλλ’ αναβαίνω εις τον ουράνιον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας και ανυψώνω μαζί μου και σάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία ευρίσκεται εν τη Βασιλεία των ουρανών.)

Πηγή: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΜΕΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, υπό π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακούστε και τον ύμνο: