Εμμανουήλ Ροΐδης : Άλυτον αίνιγμα.

images

Άλυτον δι’ήμας αίνιγμα είναι πως ο ελληνικός λαός , ο φιλόνομος, ο νηφάλιος, ο πρακτικός, ο ουδενός άλλου κατά την οξύτητα του πνεύματος υστερών, ο άριστος των ιδίων του υποθέσεων οικονόμος,

απεδείχθη

αδεξιώτερος παντός άλλου διαχειριστής,

ανίκανος να επιβάλη εις τους αντιπροσώπους του την υπεράσπισιν του συμφέροντος των πολλών και ουχί των ολίγων,

πρόθυμος εις κατάποσιν παντός δολώματος,

ανεπίδεκτος σωφρονισμού υπό της πείρας,

επιλήσμων πάσης συμφοράς,

προς ουδέν άλλο ικανός παρά μόνον να παρασύρεται και έπειτα να μετανοή

να κράζη «Ήμαρτον»τύπτων το στήθος και να υποπίπτει μετ΄ολίγον εις την αυτήν αμαρτίαν,

να εξοστρακίζη τον άριστον αυτού πολιτικόν άνδρα και να χύνη έπειτα επί του τάφου του θύματος αυτού δάκρυα κροκοδείλου,

έξυπνον τέλος πάντων και αγαθόν, πιστεύομεν, αλλ’ ανίκανον να ανδρωθή παιδίον.

Μικρό απόσπασμα από κείμενο του Εμμανουήλ Ροΐδη με τίτλο «Η Πολιτική εν Ελλάδι ρητορεία».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήσαμε την ορθογραφία του πρωτοτύπου.

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση