Μεγάλη Εβδομάδα- Κυριακή των Βαΐων

Από σήμερα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Η εκκλησία καλεί όλους μας να παρακολουθήσουμε τις ιερές ακολουθίες και να συμπορευθούμε με τον Σωτήρα Χριστό στην πορεία προς τα Άγια Πάθη και την ένδοξη Ανάσταση. Κάθε βράδυ στους ιερούς ναούς ψάλλεται ο όρθρος της επόμενης μέρας. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, ψάλλεται ο όρθρος της Μ. Δευτέρας, Παραθέτουμε το συναξάριο και τον οίκο από αυτή την ακολουθία.

Συναξριον

Τ γᾳ κα μεγλῃ Δευτρᾳ, μνεαν ποιομεθα το μακαρου ωσφ τοΠαγκλου, κα τς π το Κυρου καταραθεσης κα ξηρανθεσης Συκς.

Στχοι ες τν Πγκαλον ωσφ

  • ·       Σώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη,
  • ·       Καὶ σιτοδότης, ὢ καλῶν θημωνία!

τεροι, ες τν ξηρανθεσαν Συκν

  • ·       Τὴν Συναγωγήν, συκῆν Χριστός, Ἑβραίων,
  • ·       Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων,
  • ·       ρᾷ ξηραίνει, ἧς φύγωμεν τὸ πάθος.

Οκος

Ἐπὶ τῷ ὀδυρμῷ νῦν προσθήσωμεν ὀδυρμόν, καὶ ἐκχέωμεν δάκρυα, μετὰ τοῦ Ἰακὼβ συγκοπτόμενοι, Ἰωσὴφ τὸν ἀοίδιμον καὶ σώφρονα, τὸν δουλωθέντα μὲν τῷ σώματι, τὴν ψυχὴν δὲ ἀδούλωτον συντηροῦντα, καὶ Αἰγύπτου παντὸς κυριεύσαντα. Ὁ Θεὸς γὰρ παρέχει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, στφος φθαρτον.

Δημοσιεύθηκε στην ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΣΧΑ, ΣΗΜΕΡΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση