Ο Ευεργέτης του σχολείου

Ο Μεγάλος Ευεργέτης της Πάργας    Αθανάσιος Δέσκας του Παναγιώτη και της Μαργαρίτας (το γένος Ζούλα) γεννήθηκε στην Πάργα το 1894, και διέμενε εκεί ως το 1912 όπου έφυγε στο Καναδά, ασκώντας με επιτυχία το επάγγελμα του εστιάτορα. Νοσταλγός της γενέθλιας γης του, γύρισε στην Πάργα το 1958. Άγαμος και κάτοχος μεγάλων περιουσιακών στοιχείων αποφάσισε να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του χώρου με την ανέγερση κτιρίου (επι οικοπέδου που επίσης αγόρασε) αξίας περίπου 3.000.000 δρχ., που ονομάσθηκε προς τιμήν του Δέσκειο Γυμνάσιο και Δέσκειο Λύκειο Πάργας. Ανακυρήχθηκε Μέγας Ευεργέτης της Πάργας και έτυχε υψίστης τιμητικής διακρίσεως μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας του Καναδά από το Β.Ίδρυμα Ελλάδας και απο του τότε βασιλείς της Ελλάδος Παύλο και Κωνσταντίνο.

Συνέστησε με τις από 14.04.1964 και 10.09.1965 δύο διαθήκες του Κοινωφελές Ίδρυμα στην Πάργα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δέσκα» που εξακολουθεί να εκτελεί τις εντολες του διαθέτη.Σύμφωνα με το άρθρο 4 καθορίζεται πενταμελή επιτροπή για την διοίκηησ του Ιδρύματος , η οποία αποτελείται απο κατοίκους της Πάργας και απο συγγενείς του διαθέτη.

 

Αφήστε μια απάντηση