ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020-2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΜΑΝΩΛΗ

 Λήψη αρχείου