ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δημοσιεύουμε το Σχέδιο Δράσης του Γυμνασίου Πανόρμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2021-2022.Λήψη αρχείου