ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δημοσιεύεται το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022. Οι μαθητές εξετάζονται πρώτα προφορικά από επιτροπή δύο (2) εκπαιδευτικών και στη συνέχεια εξετάζονται γραπτά.

Ώρα έναρξης προφορικής εξέτασης: 8:30 π.μ.

Η εξεταστέα ύλη είναι η ίδια με αυτή των εξετάσεων Ιουνίου 2022. Δείτε παρακάτω:

ΥΛΗ Β ΥΛΗ Γ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ