ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αθανασίου Γκελεστάθη 13 ,ΤΚ 33100 , Άμφισσα

Αρχεία για Νοέμβριος, 2014


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών(που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 6/3-11-2014) για την υλοποίηση  μονοήμερης εκδρομής στην Αθήνα, στις 28-11-2014,  λαμβάνοντας υπ΄όψιν την κείμενη νομοθεσία,συνήλθε και αφού εξέτασε όλες τις προσφορές που είχαν κατατεθεί, αποφάσισε την επιλογή του Πρακτορείου »ΚΤΕΛ  Α.Ε. Ν.Φωκίδας»  ,για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκπαιδευτικής εκδρομής(πράξη απόφασης 7/12-11-2014).

 

                                                                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΤΣΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΠΕ02


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων