Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στεφανιών

Κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης του Γυμνασίου μας κατασκευάζουν, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους Πέτρου Βαΐτσας, χριστουγεννιάτικα στεφάνια.

Η δραστηριότητα αυτή γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Γερμανίας.

0 02 0a cd7d7947d7683ebd2f802302a1476e0dfe2a924c76e28dd3869c392ad89beb0e d8e83b8e83f0474 0 02 0a 4d43db4d4502d048530eccc9c25bd778aaf193ca046176ea0f65ca6741c6f31c 428e44645e94fa5f
0 02 0a 81054fb10659dbcae517746c53e613b117db501bbbac767e1d66dcdd931df7d7 c099e25ab78f00dd 0 02 0a eab902f3d47d835fb5b8eb2276134fd0a18db1924f7a0aecfd35923afdfc5d45 dd0d67f85b750201
0 02 0a 9419820fda67ae6b92aeaffebbc9e92682692511384d43260b580c671b4b847b 2b287e39b5e77456 0 02 0a c6b438339e57d0fbe1e2e01463ede9b1cf6d1c1822caff77ecde5007ea32d5a6 26030a731184bef1
0 02 0a 7664b5213e5220d5c1c84a5c498505d263bc8baee6b88cddb998718696a34973 4751d21437c5aeb3 0 02 0a 2f2cb3030abcdcaa8ef72ecb33af5cdcdac0a7a27ad164c0295821c70c20a90e e9459d8359649c06
0 02 0a 97ff58a3ad926b8875ecfe1a7a74d1e5bbe2d2d4a38930c5b144666d336579ea 7fb582f30494727b 0 02 0a 8a856ee8dd82bd53d768f4349d6aa6242a587dd3f73a932e3bdfd1130f7a7bff 9f08430d3ddf1850
0 02 0a 0a9ef645c9bb30b378dfe7c0fc833c3f1208087764be861076a1b331cf1a72c3 546d0966d026cf13 0 02 0a 736ca1fa41087fa987c6ea493cf173ccfce3e06e2da4d1f1dabe66a6e4faea42 9efdaca228e918a7
0 02 0a fe9a745d19fdff4a69b6f0edc6507aa0104adb82d3136fde4ac888cde78f4cd1 9038942f96209f4e 0 02 0a 1d605021af88411158db19021350b4672a5e4dece7ff0b30bab9e1b5014bf893 2f43ce6208a2c9d7