Αγγλικά

26 Σεπτεμβρίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

26 Σεπτεμβρίου – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Αναρτήσεις πριν τις 11/9/2021

Πατήστε πάνω στα αρχεία για να τα δείτε!

document(3)

document(4)

document(5)

document(6)

document(7)

document(8)

The kid inside me The colorful sky Love poem Insist on peace

The colorful sky

Love poem

Insist on peace

 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια

Κουζίνα Σταυρούλα ΠΕ06