↑ Επιστροφή σε Τάξη Α’

Νεοελληνική Γλώσσα

  • 2/12/2014

 

Στα πλαίσια της στ ́  ενότητας της Νεοελληνικής γλώσσας, οι
μαθητές της α ́τάξης εκπόνησαν εργασία με θέμα:
«Από τα πήλινα παιχνίδια της Αρχαιότητας στα σύγχρονα ηλεκτρονικά
παιχνίδια». Η ομάδα ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα σύγχρονα
ηλεκτρονικά παιχνίδια στον 21αι.
Στα πλαίσια της 2ης ενότητας του μαθήματος της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας,  μαθητές του τμήματος
Α3
εκπόνησαν power point με θέμα:
«Το σχολείο από την αρχαία
Αθήνα έως σήμερα».
Οι ομάδες ασχολήθηκαν με το αρχαίο
Αθηναϊκό σχολείο και τη σύγχρονη εκπαίδευση του 21 αι.
Yπεύθυνη καθηγήτρια: Πέτκου Μαρία
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων