ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2019-2020

Από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 λειτούργησαν στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου Τμήματα Ένταξης, ως δομή παροχής εξειδικευμένης διδακτικής παρέμβασης  και παιδαγωγικής υποστήριξης, με στόχο τηλειτουργική ένταξη και ενσωμάτωση μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/τριών που παρακολούθησαν τα Τμήματα Ένταξης ήταν 16. Από αυτούς, οι 6 παρακολούθησαν μαθήματα της A’ τάξης, οι 4 τηςB’  και 6 της  Γ’ τάξης.

Οι μαθητές διδάχθηκαν από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά, Φυσική και από τον κύκλο των Φιλολογικών μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία.

Ως προς τα Μαθηματικά και τη Φυσική, οι μαθητές σημείωσαν σημαντική πρόοδο, αφού επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε ικανοποιητικό βαθμό. Έτσι, οι μαθητές απέκτησαν βασικές γνώσεις και σημαντικές δεξιότητες, που σχετίζονται με την κατανόηση των αριθμητικών ιδιοτήτων, την ακρίβεια και την ταχύτητα στις υπολογιστικές πράξεις, την κατανόηση προβλημάτων-ασκήσεων, τύπων και συμβόλων, την κατανόηση σχηματικών παραστάσεων, καθώς και την επιτυχή μεταφορά πρότερων γνώσεων σε απλά ή και πιο σύνθετα προβλήματα.

Ως προς τα Φιλολογικά μαθήματα:μαθησιακά, οι μαθητές μας ολοκλήρωσαν με επιτυχία την διδακτέα ύλη έχοντας διδαχθεί και κατακτήσει τεχνικές κατανόησης κειμένων, απομνημόνευσης, σύνθεσης εργασιών, παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου και φυσικά τρόπους μελέτης.Συμπεριφοριστικά, καλλιεργήθηκε η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός,ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και η πρωτοβουλία, ενώ ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό αισθήματα ντροπής ή ανασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, λοιπόν, κρίνεται άκρως ικανοποιητικό, καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων έχει επιτευχθεί.