ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Το Τμήμα Ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την πλήρη ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό, διδάσκονται φιλολογικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), καθώς και Μαθηματικά και Φυσική από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής.

  Κατά τη διδασκαλία γίνεται προσαρμογή των σχολικών εργασιών στις δυνατότητες των μαθητών μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Τα προγράμματα παρέμβασης στηρίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και συντάσσονται τον πρώτο μήνα, έπειτα από αξιολόγηση και παρατήρηση των μαθητών εντός και εκτός της τάξης