ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Το Τμήμα Ένταξης του 1ου Γυμνασίου Νάξου λειτούργησε από τον Σεπτέμβριο 2017 μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και σε αυτό φοίτησαν μαθητές του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Νάξου. Το πρόγραμμα και οι ομάδες του ΤΕ διαμορφώθηκαν με βάση τον αριθμό και κυρίως τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων και των δύο σχολικών μονάδων. Οι μαθητές του Τμήματος διδάχθηκαν τα γλωσσικά μαθήματα (κυρίως Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Γλώσσα), την Ιστορία (διατέθηκαν λίγες ώρες), τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία. Αναλόγως με τις περιπτώσεις, έγινε προσπάθεια εφαρμογής εξατομικευμένων προγραμμάτων και δόθηκε έμφαση στις γνωστικές ελλείψεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, με κατάλληλη προσαρμογή των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι μάθησης (σχέδια εργασίας, παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, επίλυση προβλημάτων κ.ά.), καθώς και τα διαθέσιμα μέσα ΤΠΕ (λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων, πολυμέσα – λογισμικά εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαδίκτυο κ.ά.).