ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Μάθημα στο Τμήμα Ένταξης

Μάθημα στο Τμήμα Ένταξης

Στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες  από το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Νάξου. Τα παιδιά διδάσκονται φιλολογικά και μαθηματικά από τις ειδικές παιδαγωγούς, με κύριο στόχο να γίνει παρέμβαση στις εντοπισμένες δυσκολίες τους και να καλυφθούν γνωστικά κενά. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα μπορέσουν να βελτιώσουν την γενική τους εικόνα στην τάξη και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί προς όφελος της σχολικής κοινότητας, αφού δίνει ίσες ευκαιρίες σε περισσότερους μαθητές και έτσι ανταποκρίνεται στον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.