ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΕΑΥ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ

  Η Επιτροπή της ΕΔΕΑΥ ξεκίνησε επίσημα τη σύστασή της στις 19/01/2018. Ως Επιτροπή Διαγνωστικής, Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης επικεντρώθηκε σε μαθητές του τμήματος ένταξης καθώς και σε περιπτώσεις που επισημάνθηκαν από το σύλλογο διδασκόντων.

Κατόπιν, του συλλόγου διαδασκόντων και της ενημέρωσης σε γονείς για την σύσταση της ΕΔΕΑΥ, στην ψυχολόγο προτάθηκαν μαθητές με συμπεριφορικά προβλήματα. Η ψυχολόγος παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές κατόπιν συνεντεύξεως και παρατήρησης στα πλαίσια της τάξης. Εκτός των μαθητών, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη και στους γονείς των μαθητών, για τρόπους αντιμετώπισης από μέρους τους.

  Η κοινωνική λειτουργός εστίασε στο περιβάλλον της οικογένειας των παιδιών και συναντήθηκε με τους γονείς για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού. Μαζί με τους γονείς και πάντα σε συνεργασία διερευνήθηκε το πρόβλημα ψάχνοντας θεμιτούς τρόπους αντιμετώπισης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σχολείο τα θέματα των παιδιών που προκύψανε ήταν κυρίως συμπεριφορικού χαρακτήρα. Υπήρξε συνεργασία  με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Τριμηνιαίου προγράμματος καθώς και για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

  Η ΕΔΕΑΥ συμμετείχε σε συλλόγους  με αφορμή τα θέματα που δημιουργούνταν και τοποθετήθηκε τόσο από πλευράς κοινωνικής εργασίας όσο και ψυχολογίας.

Σκουλαριώτου Λεμονιά                                         Κουτούλα Βασιλική- Βίκυ

Κοινωνική Λειτουργός                                          Ψυχολόγος