ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

                                                          ΕΔΕΑΥ

Η κατά το άρθρο 39 παράγραφο 4 του Ν4115/2013, ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί όργανο για τη διαγνωστική, εκπαιδευτική, αξιολογική και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Φέτος η επιτροπή ΕΔΕΑΥ λειτουργεί στην χώρα της Νάξου από τον Δεκέμβριο του 2015 και έχει υπό την επίβλεψή της πέντε σχολεία, στα οποία λειτουργεί τμήμα ένταξης (6ο Νηπιαγωγείο Νάξου, 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικό Νάξου , 1ο Γυμνάσιο Νάξου). Η ΕΔΕΑΥ συγκροτείται από τον εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης του σχολείου και συντονίζεται από τον Διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). Συναποτελείται επίσης από τις ειδικότητες των ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και ειδικού παιδαγωγού.

Η επιτροπή αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Οι πρακτικές που ακολουθεί, στηρίζονται στις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών.

Η ΕΔΕΑΥ λειτουργεί στο 1ο Γυμνάσιο κάθε Πέμπτη 8.30πμ- 13.15μμ και δέχεται αιτήματα που αφορούν: 1)μαθησιακές δυσκολίες   2)ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα  3)ψυχοκοινωνικά προβλήματα  4)θέματα κοινωνικοποίησης. Τα αιτήματα μπορούν να γίνουν από την οικογένεια, από τους εκπαιδευτικούς και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  παρατηρούνται αιτήματα και από τους ίδιους τους εφήβους.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις. Η πρώτη υλοποιήθηκε 9 Μαρτίου και παρευρέθηκαν γονείς και κηδεμόνες του 1ου Γυμνασίου, όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ και συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν τους ίδιους και τα παιδιά τους. Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των μαθητών του Γυμνασίου και ακολούθησε συζήτηση για εύλογα θέματα, που τους απασχολούν και απαντήθηκαν οι απορίες, που προέκυψαν.  Συγχρόνως έχουν ξεκινήσει προγραμματισμένες συνεδρίες με οικογένειες και μαθητές.

Η επιτροπή θα συνεχίσει, να λειτουργεί στο σχολείο μέχρι 30 Ιουνίου 2016 και έχει στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών.