Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Πρόληψη των εθισμών στην Εφηβεία”

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στα πλαίσια του άρθρου 95 του ν. 4823/2021-ΦΕΚ136/Α/3-8-2021. Το επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης “ΘΗΣΕΑΣ Κυκλάδων” με τίτλο «Πρόληψη εξαρτήσεων στην εφηβεία».

Οι συντονίστριες του προγράμματος ψυχολόγοι κ. Κουνδουράκη Κλειώ και Θεοδωροπούλου Φωτεινή με την επιστημοσύνη, την πείρα και την ευαισθησία τους δημιούργησαν ένα φιλόξενο, οικείο περιβάλλον συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Μετά την αρχική επί του θέματος ενημέρωση, αναπτύχθηκε γόνιμος, εποικοδομητικός διάλογος με θέμα τον υποστηρικτικό –καθοδηγητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός ,συνοδοιπόρος των εφήβων μαθητών του ως προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμπεριφορών στο πλαίσιο της πρόληψης των εξαρτήσεων.

Ευχαριστούμε θερμά τις κ. Κουνδουράκη Κλειώ και Θεοδωροπούλου Φωτεινή και περιμένουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας , στο άμεσο μέλλον, με την επιστημονική ομάδα του κέντρου πρόληψης «Θησέας».