Προετοιμασία για τις e-eggrafes

αρχείο λήψης

Οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ). Παρακάτω παραθέτουμε έγγραφο-ενημέρωση προς τους γονείς, που αφορά την προετοιμασία για την ηλεκτρονική εγγραφή των παιδιών τους, στα Δημόσια Λύκεια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επίσης δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023, είτε θεωρημένες με γνήσιο της υπογραφής που γίνεται στο ΚΕΠ, είτε μέσω gov. gr, στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses .

Ενημέρωση προς τους γονείς

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ (1)

Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει ο κηδεμόνας που θα εγγράψει το παιδί του

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Α (1)

Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει ο άλλος  κηδεμόνας και συναινεί με την ενέργεια του   κηδεμόνα που θα εγγράψει το παιδί του

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Β (1)