Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ τάξης του 1ου Γυμνασίου Νάξου στην Αθήνα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 84300
Πληροφορίες:
ΤΗΛ. : 22850 22281
e-mail : gymnaxou@sch.gr

Νάξος :3-3-23
Αρ. πρωτ.:132

ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ τάξης του 1ου Γυμνασίου Νάξου στην Αθήνα, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Ιστορίας.
ΣΧΕΤ.:Υ.Α 20883/ΓΔ4/13-2-2020(ΦΕΚ456/τ.Β΄/13-2—2020)

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Νάξου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Ιστορίας.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 29,30 και 31 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-3-2023
08:30 Συγκέντρωση στο λιμάνι της Νάξου
09:30 -15:15 Μετάβαση στον Πειραιά με πλοίο
16:00 -18:30 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση – γεύμα
19:00 -21:00 Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» στο Θέατρο Βρετάνια
21:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

ΠΕΜΠΤΗ 30-3-23
08:00 – 09:30 Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο
10:00 – 11:00 Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή)
12:00 – 13:30 Περιήγηση και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
13:30 – 14:30 Πρόχειρο γεύμα στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη
14:30 – 16:00 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης
16:30 – 19:30 Επιστροφή και γεύμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση
20:00 – 21:00 Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων
21:30 – 23:00 Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Εθνική Βιβλιοθήκη, Λυρική Σκηνή, Φάρος) – πρόχειρο γεύμα
23:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-3-23
08:00 – 09:00 Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο
09:30 – 11:30 Περίπατος στη Βουλή (αλλαγή φρουράς), τον Εθνικό Κήπο, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο
12:30 – 14:30 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
14:30 – 15:30 Περίπατος στον πεζόδρομο της περιοχής – πρόχειρο γεύμα
16:30 Επιβίβαση στο πλοίο – επιστροφή στη Νάξο

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι πενήντα τέσσερις (55) μαθητές. είκοσι έξι (26) αγόρια και είκοσι εννέα (29) κορίτσια, καθώς και έξι (06) συνοδοί καθηγητές.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• Πλοίο για τη μεταβίβαση από τη Νάξο στον Πειραιά και την επιστροφή
• Τουριστικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ( όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα ελέγχου ΚΤΕΟ κ.λ.π)

Το κατάλυμα που ζητείται πρέπει να είναι κατηγορίας 3 ή 4 αστέρων, να ευρίσκεται στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών και σε κεντρικά σημεία που επικρατούν ασφάλεια και ηρεμία (η προσφορά θα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται) και να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών. Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες του καταλύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η εστίαση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα (πρωινό στις 30 και 31 Μαρτίου 2023 και δύο (02) γεύματα στις 29 και 30 Μαρτίου 2023).

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή Ταξιδίων /Ταξιδιωτικού- Τουριστικού Γραφείου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή ,η οποία να καλύπτει και το covid-19, όπου θα προβλέπεται και η επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθενείας, ματαιωθεί η συμμετοχή του.

Επίσης να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της υγείας μαθητών και καθηγητών από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον , θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση και την είσοδο στο μουσείο Ψευδαισθήσεων).
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους ή να αποσταλούν στο email του σχολείου (gymnaxou@sch.gr) με κωδικό, μέχρι την 13:00΄ της 9ης Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου (οδός Παπαβασιλείου –Χώρα Νάξος –Νάξος 84300)

Νάξος 03-03-2023

Η Αν. Δ/ντρια

Αγγελή Ελένη