Διαδραστικός κινηματογράφος με θέμα «Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό»

βια1

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του διαδραστικού κινηματογράφου .
Το θέμα της  εκδήλωσης ήταν «Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό». Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται σε μια μελλοντική εποχή όπου το bulling και ο σχολικός εκφοβισμός έχουν εκλείψει και θεωρούνται ξεπερασμένα. Χάρη στις συντονισμένες ομαδικές προσπάθειες όλων των φορέων και της σωστής αντιμετώπισης από ομάδες δράσης των ίδιων των μαθητών μειώθηκαν και σταδιακά εξαφανίστηκαν τα φαινόμενα. Βασικό ρόλο έπαιξε και ένα παγκόσμιο δίκτυο που καλούσε τα παιδιά που γίνονταν θύματα του φαινομένου να αναφέρουν εύκολα και γρήγορα το περιστατικό βίας εναντίον τους. Ένα παγκόσμιο σύγχρονο ηλεκτρονικό δίκτυο μετέφερε σε άμεσο χρόνο τις καταγγελίες σε μια κεντρική μονάδα. Εκεί οι ομάδες δράσης σε συντονισμό με ειδικούς επιστήμονες συσκέπτονταν και αναλάμβαναν να μιλήσουν και να θεραπεύσουν το θύτη της ενέργειας αλλά και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του θύματος φέρνοντάς τους σε μια δημιουργική αντιπαράθεση δημιουργώντας μια φιλική σχέση μεταξύ τους.
Οι μαθητές- θεατές με τα τηλεχειριστήρια τους συμμετείχαν διαδραστικά και διαμόρφωναν τη ροή της ταινίας ,προέβλεπαν τι θα συμβεί αλλά και απαντούσαν σε ερωτήματα για την σωστότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πρόγραμμα άφησε ικανοποιημένους τους μαθητές μας και πιο ευαισθητοποιημένους στο θέμα της βίας και του σχολικού εκφοβισμού .

βια