Ενημέρωση μαθητών Γ Γυμνασίου για το Γενικό Λύκειο

 

SEP1

Μία ευκαιρία να γνωρίσουν τις σπουδές στο Γενικό Λύκειο, είχαν οι μαθητές μας της Γ’ Γυμνασίου το διήμερο 25,26 Μαΐου 2022. Σε κάθε στάδιο μετάβασης (από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο ή στην αγορά εργασίας ), οι μαθητές έχουν ανάγκη την βοήθεια της οικογένειας αλλά και του σχολείου , προκειμένου να ενταχθούν ομαλότερα στο νέο περιβάλλον , να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του και τελικά να ωφεληθούν περισσότερο στην εκπαιδευτική τους διαδρομή. Στα πλαίσια αυτά αλλά και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού έγινε μια αναλυτική παρουσίαση για το Γενικό Λύκειο, τα διδασκόμενα μαθήματα, το σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια , τις ομάδες Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία.Υπεύθυνος της δράσης ήταν ο Αν. Υποδιευθυντής του σχολείου μας Κόντες Ιωάννης

SEP2