Διενέργεια 2ης άσκησης εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση σεισμού

λήψης
Τη Πέμπτη 24-2-2022, την 1η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας, άσκηση εκκένωσης κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από την έναρξη του νέου σχολικού έτους πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας, σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου, από την Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολιτικής Άμυνας κυρία Γιαλή Ευαγγελία, η οποία είχε και την επιμέλεια της άσκησης ετοιμότητας.