Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο»

Screenshot

Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Την Πέμπτη 13  και την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, οι μαθητές του τμήματος Α3  πήραν  μέρος   στο εν λόγω  εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή των μαθητών έγινε υπό την καθοδήγηση  της Διευθύντριας  και καθηγήτριας Πληροφορικής του σχολείου μας, κυρίας Αγγελή Ελένης, κάνοντας χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Επίσης την Παρασκευή 11-3-22, στο ίδιο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  έλαβαν   μέρος οι μαθητές του τμήματος Γ2, χρησιμοποιώντας  τους  υπολογιστές  του εργαστηρίου Πληροφορικής. Υπεύθυνη για τη συμμετοχή των παιδιών ήταν η  καθηγήτρια μαθηματικών του σχολείου, κυρία Σιδερή Ειρήνη