Ενημέρωση γονέων για τη λειτουργία της ΕΔΥ

Ε.Δ.Υ. Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Αγαπητοί γονείς

Σας γνωστοποιούμε ότι στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) καινοτόμος θεσμός  του εκπαιδευτικού συστήματος που υφίσταται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.

Η Ε.Δ.Υ. απαρτίζεται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρος της ΕΔΥ τους καθηγητές Ειδικής Αγωγής, τον Ψυχολόγο, τον Κοινωνικό Λειτουργό και έχει στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του σχολείου.   Έχει στόχο τη διεπιστημονική υποστήριξη και ενίσχυση τόσο όλων των μαθητών της σχολικής μονάδας  όσο των οικογενειών και του συλλόγου εκπαιδευτικών.

Οι ενέργειες της Ε.Δ.Υ. έχουν μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό προσανατολισμό με σκοπό την τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. Το προσωπικό της Ε.Δ.Υ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο σχολείο με στόχο την υποστήριξη του :

  • Στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και στην επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης.
  • Στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
  • Στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

Η συναίνεση και η συνεργασία σας ως γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου διασφαλίζει την επίτευξη του κοινού στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την εκπαιδευτική και κοινωνικό / συναισθηματική ανάπτυξη του εκάστοτε μαθητή. Το προσωπικό της Ε. Δ. Υ.  θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα από τις 9:00 ως 13:20 και θα παρέχει υποστήριξη κατόπιν ραντεβού.  Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου.