ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ Γ.Α.Κ ΝΑΞΟΥ

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, η Προϊσταμένη του Τμήματος Νάξου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, παρέλαβε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του σχολείου τα ανενεργά αρχεία της Υπηρεσίας , που φυλάσσονταν επί πολλά χρόνια στο σχολείο. Το ανενεργό υλικό αφορούσε έγγραφα, βιβλία, τίτλους εγγραφής ,απολυτήρια δημοτικού σχολείου των πρώτων δεκαετιών λειτουργίας του σχολείου μας ,δηλαδή των δεκαετιών 1920-1930,1930-1940,1940-1950.


Το αρχείο φυλάσσεται στο κτήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Κτήριο Σχολής Ουρσουλινών , Κάστρο