Πραγματοποίηση Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολ. Ετος 2020- 2021

Αγαπητοί γονείς
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 20202021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά,
Φυσική,
Χημεία και
Αγγλικά.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας
της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.
Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε για να συμμετέχουν τα παιδιά σας στην ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ , να υποβάλετε μέχρι την Τρίτη 1-12-2020 στο email του σχολείου mail@1gym
naxou. kyk.sch.gr την υπεύθυνη δήλωση
Συν3 _Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_2021
Συν1_ΦΕΚ Β_4194_ΕΝ_ΔΙΔ_2020_21

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται