ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές που αποφοίτησαν απο το σχολείο μας ότι το 1ο Γυμνάσιο θα λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο 9πμ έως 1μμ, προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε γονείς που συναντούν προβλήματα κατα την προσπάθεια τους να εγγράψουν τα παιδιά τους στον τύπο Λυκείου που επιλέγουν. Για προληπτικούς λόγους καλό θα είναι να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:9https://eeggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η  Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την  Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους). Είσοδος στην εφαρμογή eeggrafes Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανήλικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να
προβεί στις απαραί-τητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis

Η γιορτή αποφοίτων του 1ου Γυμνασίου

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 διοργανώθηκε η γιορτή των αποφοίτων του 1ου Γυμνασίου Νάξου. Σε μια σεμνή και λιτή τελετή, όσο επέτρεπαν οι συνθήκες, οι μαθητές της Γ΄τάξης που αποφοιτούν από το σχολείο, προσήλθαν στο σύνολο τους την τελευταία ημέρα των μαθημάτων για να συμμετέχουν στην προγραμματισμένη εκδήλωση. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου είχε φροντίσει για όλα. Αναμνηστικά ενθύμια και φωτογραφίες, κεράσματα και λίγα λόγια από την εκπρόσωπο κα Φλώρα Κούκλη – Βερώνη μαζί με τις ευχές και τις τελευταίες συμβουλές του διευθυντή και των καθηγητών ήταν αρκετά να δημιουργήσουν μια συγκινητική ατμόσφαιρα. Μα πιο συγκινητικά απ’ όλα τα λόγια των μαθητών που δια στόματος των εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας, Στέλιου Μαργαρίτη και Νικολέτας Σέργη που ευχαρίστησαν τον διευθυντή, τους καθηγητές και τους γονείς τους (σύλλογο γονέων και κηδεμόνων) που ήταν στο πλευρό τους αυτά τα τρία χρόνια της παραμονής τους στο σχολείο.

Μετά τις απονομές των αναμνηστικών στους μαθητές ακολούθησε δροσερό κέρασμα από χορηγούς που εξασφάλισαν οι γονείς.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e- εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
· Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.
· Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
· Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
· Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον αριθμό.
· Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
· Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21.
Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Το ΚΕΣΥ Σύρου σε συνεργασία με το σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει διήμερη τηλε-ημερίδα στις 10 & 11-6-2020 από 18.30 έως 20.00 με θέμα «Διέξοδοι και Προοπτικές μετά το Γυμνάσιο».

Ο σύνδεσμος (link) για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι :

https://minedu-gov-gr.webex.com/join/etsavala30

4η Κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής Παιδείας Νάξος, 16-21/7/20

Open Your Mind Camp 2020:
«Γίνε Εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο!»

Βιώνουμε τη Δημοκρατία – Εκπαιδευόμαστε ως πολίτες

Για τέταρτη χρονιά η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση (www.rhetoricedu.com) προσκαλεί μαθητές Λυκείου 15-18 ετών από όλη την Ελλάδα, και μάλιστα από τη Νάξο και τις Κυκλάδες, στην κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής Παιδείας, μια καινοτόμο διοργάνωση που συνδυάζει διακοπές με προσωπική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα βασιστεί στο τρίπτυχο «Σκέψη – Λόγος – Δράση», καθώς και σε αρχές της δημοκρατικής παιδείας, όπως η ισοτιμία και η επιλογή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μαθητών, στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και, για πρώτη φορά φέτος, στη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου νέων, που θα συνεχίσει τη συνεργασία του και μετά την κατασκήνωση.

Υποστηρικτές της κατασκήνωσης είναι και φέτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»-ΕΚΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη Δημοκρατική Εκπαίδευση (EUDEC-Greece), η «Άφιξις» – Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας», η Ερευνητική Παιδαγωγική Ομάδα «Σείριος» και ο Ρητορικός Όμιλος Φιλοσοφικής – ΕΚΠΑ.

Η κατασκήνωση θα φιλοξενηθεί στο Maragas Beach, Αγ. Άννα-Πλάκα (http://www.maragasbeachnaxos.com/el/), σε ένα εξαιρετικό και ασφαλές περιβάλλον, συστημένο από τοπικούς συνεργάτες και συναδέλφους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) την καθημερινή γνωριμία των μαθητών με τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού (εκδρομές στη Χώρα και σε χωριά, επισκέψεις σε μουσεία, παραδοσιακές βραδιές, ενημέρωση από τοπικούς πολιτιστικούς φορείς κ.ά.), και β) την κύρια δραστηριότητα της κατασκήνωσης, που είναι η συμμετοχή σε μια ποικιλία καθημερινών τρίωρων βιωματικών εργαστηρίων προσωπικής ανάπτυξης: ρητορική, επικοινωνία, δημιουργική γραφή, δημιουργία βίντεο, επίλυση συγκρούσεων, ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργική σκέψη, προσομοίωση πολιτικών θεσμών, εικονικές δίκες, φιλοσοφικές συζητήσεις, debate, TED talks και δημόσια ομιλία, αυθόρμητος λόγος, εκφραστική ανάγνωση, αυτοσχεδιασμός, παραδοσιακοί χοροί και παραδόσεις, ρητορική της εικόνας και γκράφιτι…, αλλά και επιπλέον προτάσεις από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι εκπαιδευτές της κατασκήνωσης είναι έμπειροι και μάχιμοι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η οργανωτική ομάδα συμμετέχει εθελοντικά και προετοιμάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με επιμορφώσεις και σταθερή συνεργασία.

Φέτος θα εγκαινιαστούν και αγγλόφωνα εργαστήρια, με στόχο τη συμμετοχή μαθητών που διαμένουν ή που έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό και δεν μιλούν (καλά) Ελληνικά.

Η παρακολούθηση των βιωματικών εργαστηρίων (συνολικής διάρκειας 15 ωρών) πιστοποιείται από σχετική αναλυτική βεβαίωση, υπογεγραμμένη από όλους τους εμψυχωτές. Μπορεί ακόμη να πιστοποιηθεί η εθελοντική ενασχόληση με την οργάνωση της κατασκήνωσης, εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να συμμετάσχει και ως εθελοντής.

Το κόστος συμμετοχής στα εργαστήρια είναι δωρεάν, εφόσον θέλει να συμμετάσχει κάποιος μαθητής (από τη Νάξο) μόνο σε αυτά. Το κόστος διαμονής, διατροφής, μετακινήσεων κ.λπ., το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων συμμετεχόντων και εκπαιδευτών, ανέρχεται στα 250 ευρώ (με διαμονή σε BED TENT 2-3 ατόμων με κρεβάτια, σεντόνια και πόρτα που κλειδώνει, ή οικογενειακή σκηνή 5-6 ατόμων με φουσκωτά στρώματα και τραπέζι/καρέκλες), στα 220 ευρώ (με διαμονή σε σκηνή δική σας) ή στα 230 ευρώ (με διαμονή σε σκηνή ενοικιαζόμενη, για 1-3 άτομα) και περιλαμβάνει τα εξής:

  • 5 διανυκτερεύσεις
  • Διατροφή (πρωινό κάθε μέρα σε μπουφέ, 3 μεσημεριανά και 3 βραδινά γεύματα σε εστιατόριο, σνακ καθημερινά στο διάλειμμα των εργαστηρίων)
  • Εισιτήρια από και προς Νάξο
  • Μετακίνηση με πούλμαν από και προς το λιμάνι της Νάξου
  • Εκδρομές με πούλμαν εντός του νησιού
  • Αναμνηστικό T-shirt
  • Βεβαίωση συμμετοχής
  • Εγγραφή μέλους στο Δίκτυο Νέων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση (μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης) και παρακολούθηση των σχετικών εκδηλώσεων μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 19/6/20, με αποστολή προκαταβολής, μη επιστρέψιμης, 150 ευρώ, για την κράτηση των εισιτηρίων και της διαμονής στο Maragas Beach. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Από κάθε σχολείο θα γίνονται δεκτοί έως 5 μαθητές.

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/CdaVerQHusF6JCSC6

 

 Σημαντικές οδηγίες για την ΕΓΓΡΑΦΗ:

Η αίτηση συμμετοχής για μαθητές / αποφοίτους που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος, γίνεται υποχρεωτικά από τον γονέα / κηδεμόνα. Η δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ και να προσκομισθεί την ημέρα έναρξης της κατασκήνωσης στην οργανωτική επιτροπή. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος. Το πλήρες κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης και επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη φόρμα εγγραφής.

Σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής 5 μαθητών, το ανώτατο, κάθε μαθητής θα ακολουθήσει ατομικά την παραπάνω διαδικασία.

Διαβάστε για ένα σημαντικό μέρος του θεωρητικού πλαισίου της κατασκήνωσης εδώ: https://www.living-democracy.gr/about-edc-hre/ και εδώ: https://www.coe.int/…/about-the-project-competences-for-dem…

 

Σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια εμπειρία με νόημα και όμορφες αναμνήσεις!

Όλες οι πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση εδώ: https://openyourmindcamp.weebly.com/ και εδώ: https://www.facebook.com/OYM2020/
Με Ε-mail: openyourmindcamp@gmail.com και με SMS στο τηλέφωνο 6944414077