ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Σας ενημερώνουμε  ότι   την Τρίτη 7-4-2020  ξεκινάει η Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση), δηλαδή η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από το εκπαιδευτικό, μέσω της διαδικτυακής  πλατφόρμας  Webex. Οι μαθητές  μπορούν  να συμμετέχουν στο μάθημα γράφοντας  απλώς το σύνδεσμο του κάθε καθηγητή   σε ένα φυλλομετρητη  (π.χ Google Chrome),  χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.  Υπάρχουν 2 τρόποι σύνδεσης του μαθητή  με τον υπολογιστή του, στην τάξη της  Σύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε,  μελετήστε προσεκτικά  τα βήματα σύνδεσης που έχουμε αναρτήσει στο blog του σχολείου μας « Οδηγός μαθητή για την  Σύγχρονη  εξ  Αποστάσεως  Εκπαίδευση». (Σύνδεση με PC,Τρόπος 1 και 2 ) .

 Ο σύνδεσμος του κάθε καθηγητή   έχει αποσταλεί  με email στους γονείς των μαθητών των αντίστοιχων τμημάτων .

Οι καθηγητές του σχολείου μας που θα κάνουν Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι

 • Δ/ντής κ. Φουτάκογλου Ευστράτιος ,στο μάθημα ΚΠΑ , κάθε  Τρίτη 11:00-12:00  στα τμήματα Γ1 και Γ2
 • Ψαρρά Ευδοξία, στο μάθημα ΕΛΕΝΗ, κάθε Πέμπτη 11:00-12:00 στα τμήματα Γ1,Γ2 και Γ3
 • Ζούλη Μαρία, στο μάθημα Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, κάθε Πέμπτη 10:00-11:00 στα τμήματα Γ1 και Γ2
 • Ζούλη Μαρία, στο μάθημα Ν. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ, κάθε Παρασκευή 10:00-11:00 στα τμήματα Γ1 και Γ2
 • Κουρνιώτη Χριστίνα, στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, κάθε Δευτέρα 10:00-11:00 στα τμήματα Γ1,Γ2 και Γ3
 • Κουρνιώτη Χριστίνα, στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, κάθε Πέμπτη 10:00-11:00 στα τμήματα Α3 και Α4
 • Σπανού Μαρία στο μάθημα   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, κάθε  Δευτέρα  11:00-12:00 στο τμήμα Γ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
 • Πατλή  Φερονίκη   στο μάθημα Ν. ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, κάθε  Τρίτη 8:00-9:00, στο τμήμα Α ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Πατλή Φερονίκη   στο  μάθημα   Ν. ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ, κάθε  Δευτέρα 8:00-9:00, στο τμήμα Β ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Πατλή Φερονίκη   στο  μάθημα   Ν. ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ, κάθε  Τετάρτη  8:00-9:00, στο τμήμα Γ ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Μαρκάκης Γιάννης στο  μάθημα  ΜΑΘΗΜ/ΦΥΣΙΚΗ, κάθε  Τετάρτη  9:00-10:00, στο τμήμα Γ ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Μαρκάκης Γιάννης στο  μάθημα  ΜΑΘΗΜ/ΦΥΣΙΚΗ, κάθε Δευτέρα  10:00-11:00, στο τμήμα Β ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Μαρκάκης Γιάννης στο  μάθημα  ΜΑΘΗΜ/ΦΥΣΙΚΗ, κάθε Τρίτη  9:00-10:00, στο τμήμα Α ΕΝΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας  προς τους  Μαθητές, Γονείς /Κηδεμόνες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ