Μαθήματα μέχρι τις 11.40΄ στο 1ο Γυμνάσιο, για την Πέμπτη 9-1-2020

Αύριο Πέμπτη 9-1-2020 λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού καθηγητών που προέκυψαν απο τις αλλαγές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα γίνουν τα μαθήματα με τους παρόντες καθηγητες μέχρι την 4η διδακτική ώρα ύστερα απο σύμπτυξη του προγράμματος. Ως εκ τούτου οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11.40΄. Η πρωινή προσέλευση θα γίνει κανονικά μέχρι τις 08.15΄