Πράξη αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην Κύπρο

Πράξη 5η

Σήμερα Παρασκευή 13 Δεκέμβριου 2019, στο γραφείο του διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου, συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη πράξη 4/11-12-2019 του διευθυντή, με θέμα: ‘’Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για τη διοργάνωση της εκδρομής στην Κύπρο στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο Βεργίνας Λάρνακας’’.

Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή ως πρόεδρο, τον κ. Νανούρη Νίκο ως αρχηγό της εκδρομής και εκπρόσωπο του συλλόγου εκπαιδευτικών, τον κ. Ζαφείρη Φλώριο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και τον μαθητή Μαργαρίτη Στυλιανό πρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου έλαβε υπόψη της, συζήτησε και έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως ασύμφορες

  1. Travel project
  2. Smile@cadimos
  3. ΔΩΔΩΝΗ Travel

Κατόπιν τούτου θα αποφασίσει ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου αν θα γίνει επαναπροκήρυξη ή αλλαγή προορισμού.

Νάξος 13/12/2019

Ο Διευθυντής

Φουτάκογλου Ευστράτιος