Συνεδρίασε το σχολικό συμβούλιο

Με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας συνεδρίασε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 το σχολικό συμβούλιο του σχολείου με τη συμμετοχή του συλλόγου των διδασκόντων, τα μέλη του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του 15μελούς συμβουλίου της μαθητικής μας κοινότητας. Συζητήθηκαν τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που υπάρχουν όπως η μόνωση της ταράτσας στο κεντρικό κτίριο, η έλλειψη αιθουσών για την στέγαση των τμημάτων ένταξης και κλειστού χώρου γυμναστικής. Επίσης έχουμε ήδη ζητήσει απο το Δήμο μας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα την κατασκευή ράμπας για άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και πρόσβασης αυτοκινήτου προκειμένου να προσέρχονται απρόσκοπτα οι μαθητές που εμφανίζουν πολύ συχνά κινητικά προβλήματα απο ατυχήματα και άλλες περιπτώσεις. Τέλος το σχολικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Προπονητηρίου στην Νότια πλευρά όπου βρίσκεται η βραχώδης περιοχή του οικοπέδου, με σκοπό να χρησιμοποιείται κατα την διάρκεια του πρωινού ωραρίου απο τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος και κατα τις απογευματινές ώρες απο τους αθλητικούς φορείς και τη νεολαία του νησιού. Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και τον προγραμματισμό ενεργειών απο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας κατέληξαν σε συμφωνία όλων των παρευρισκομένων.